Đã hoàn thành

I need 1500 facebook votes in 24 hours!

Được trao cho:

rony47

===============Thank x 4 your invitation, pl z check PM.===============

$50 USD trong 1 ngày
(1673 Đánh Giá)
8.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 1 ngày
(2457 Nhận xét)
8.5