Đã hoàn thành

Need FB fans added to a page (7/18/2011)

Need FB fans added to a fan page.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: fb, fans added, nativepro, need fans page, can fan page add fans, need fan page application, added, need fans, fan page add fans, need forum page added website

Về Bên Thuê:
( 1686 nhận xét ) Myrtle Beach, United States

ID dự án: #1133687

Được trao cho:

rony47

===============Dear sir, Could U pl z check PM 4 more details, Thank x.===============

$35 USD trong 2 ngày
(1665 Đánh Giá)
8.4

10 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

lancerboy1206

======== Dear Sir, Please check PMB for more details. Thanks. =======

$30 USD trong 10 ngày
(2355 Nhận xét)
8.9
marjanahmed13

~ Will Provide Service Untill U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 7 ngày
(2437 Nhận xét)
8.5
uniqueitworld

Thanks for the project. Please check my PM

$30 USD trong 10 ngày
(231 Nhận xét)
6.6
suvro4

please cheek pm

$30 USD trong 6 ngày
(158 Nhận xét)
6.1
arbablu777

Sir, Please cheek PM.

$35 USD trong 5 ngày
(151 Nhận xét)
6.0
riteshdalmia

agree on ur term , lets start

$30 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
4.0
waqar42

Kindly Check PMB.

$30 USD trong 10 ngày
(9 Nhận xét)
3.8
nsnipa

Sir, I’m interested in your project. Please see PM for details and examples. Thank you.

$40 USD trong 5 ngày
(9 Nhận xét)
3.7
pigistee

i want this project so that i could have better start in freelancing job

$57 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0