Đã Hủy

Need 5 000 Fans From Germany, Austria, Switzerland-in 5 days

Need 5 000 Fans From Germany, Austria, Switzerland-in 5 days

no admin access ....

ALL have to be done in 5-6 days and ALL 5000 have to be from germany

if u cant 5000 from germany u can mix with austria and switzerland

NO ADMIN ACCESSS ...........

NO PAYMENT IF WE DONT GET 5 000 from these countries only .

thanks

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: get $5, need 5, in austria, austria, dont need dont need, facebook admin access, germany facebook, need access facebook, 5000 fans days, germany fans, need admin office leads, fans 5000, facebook austria, austria facebook, need mix, 5000 fans, facebook germany, fans germany, facebook switzerland, need fans, need admin commerce website, need admin managers, oscommerce admin module payment empty, need admin website, need develop sales commision payment

Về Bên Thuê:
( 109 nhận xét ) Montreal, Canada

ID dự án: #1068460

1 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

projectexpert786

______________ready to work________________

$70 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0