Đã hoàn thành

Need FB likes (17 of 20) 10/5/2011

Need FB likes (17 of 20) 10/5/2011

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: fb likes, likes likes, need likes likes, 2011, need likes votes, need likes photo, need likes page

Về Bên Thuê:
( 1686 nhận xét ) Myrtle Beach, United States

ID dự án: #1235499

Được trao cho:

lancerboy1206

======== Dear Friend. Thanks for the invitation. Lets start =======

$210 USD trong 60 ngày
(2356 Đánh Giá)
8.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $220 cho công việc này

rickpolad

PLEASE CHECK PMB

$230 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0