Đang Thực Hiện

10 OLD STYLE Facebook Group wanted

Want to purchase the OLD FACEBOOK GROUP - able to send messages to members.

Niche - not important

number of members - not important.

I must be the admin and owner of the group.

Payment is made after the transfer.

Not Paying more than USD 5 per group

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: the members group, the able group, usd transfer, old messages, group, members wanted, facebook transfer, transfer facebook, want style, want members group, facebook number, niche wanted, facebook usd, Group members, facebook niche, send facebook messages, group purchase, admin facebook , facebook group style, facebook style group, style group facebook, wanted facebook applications, style facebook group, facebook wanted, wanted facebook

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1036933

Đã trao cho:

bluesaphire12

Check ur pmb

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $48 cho công việc này

kamrulhasan25

check your inbox

$100 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
2.7
karenkrista

Kindly check your PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
1.0
Raja716

See your pm

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rajib777

check your pm

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
1.4