Đang Thực Hiện

Personal Project for Jackie Thien

Personal Project for Jackie Thien. Facebook social app development. Facebook social app development.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: jackie thien, thien, personal project, jackie , personal app, project social development, social app development, facebook app social, facebook app social reader, joomla social facebook app, facebook app social engine, facebook development project, personal development logos, personal development portfolio template

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Miri, Malaysia

Mã Dự Án: #1703195

3 freelancer đang chào giá trung bình $177 cho công việc này

MobileTeamVN

Hi Phidias, i'm here :) Jackie Thien.

$150 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
2.6
asudebnath2011

We are interested to work on this facebook job, Please send the details of project and we would like to start it asap. Thanks, Asu.

$200 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rmfjtechno

WE HAVE EXPERIENCED TEAM TO WORK ON YOUR PROJECT.

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0