Đã hoàn thành

project for rizwan

Được trao cho:

RIZWANULLAH1978

Dear Sir/Madam, I am ready to start this job. I can do this job within the time you specified and will provide service until you satisfy 100%. Looking forward to your reply soon. Regards, Rizwan Ullah

$42 USD trong 4 ngày
(27 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $146 cho công việc này

marksols

i am ready to work

$250 USD trong 9 ngày
(0 Nhận xét)
0.0