Đã Hủy

Project for SSUET123

as discussed start the work asap ... this is just a trial and will start more business once we are done with this 100% successfully

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: ssuet, trial project 2012, project trial, pnpdevelopers, business project 2012, ssuet123, start project work, business shorten sentences asap, project profile business, setup project trial, sample project plan business, project dhtml business, programmer project price business, project layouts business plans

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chandigarh, India

Mã Dự Án: #1659384

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

ssuet123

as we discus

$250 USD trong 1 ngày
(442 Đánh Giá)
7.1
bajmy38

<i>Removed by Admin</i>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0