Đang Thực Hiện

5000 targeted Facebook likes

I need 5000 targeted Facebook likes to a fanpage.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: targeted, fanpage need likes, likes fanpage, need fanpage likes, need 5000 facebook, likes 5000, 5000, need facebook fanpage, need 5000 likes, facebook targeted, 5000 likes, fanpage facebook

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Gyomro, Hungary

Mã Dự Án: #1083995

Đã trao cho:

drubo999

Im interested plz check my PMB. Thnx

$200 USD trong 30 ngày
(471 Đánh Giá)
7.3

14 freelancer đang chào giá trung bình $94 cho công việc này

lancerboy1206

======== Hi, Please check PMB for more details. Thanks. ====

$200 USD trong 15 ngày
(2336 Đánh Giá)
8.9
marjanahmed13

~ Will Provide Service Untill U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 7 ngày
(2282 Đánh Giá)
8.4
mikechuah

Please check PMB

$30 USD trong 10 ngày
(88 Đánh Giá)
7.9
RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 20 ngày
(677 Đánh Giá)
7.5
mnrony

Hi,Pls check INBOX.Thanks

$250 USD trong 20 ngày
(105 Đánh Giá)
6.5
veinbust1

pls check ur inbox

$30 USD trong 5 ngày
(24 Đánh Giá)
6.0
yellowcoder32

please check pmb for details.

$30 USD trong 1 ngày
(68 Đánh Giá)
6.0
webserver

HI, willing to meet the highest demanding standards of excellence in a very fast and efficient time frame,please consider. regards webserver

$150 USD trong 15 ngày
(8 Đánh Giá)
5.5
haarika

Please check pmb

$50 USD trong 15 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
nowgameover

dear sir i am ready for this porject let give me PM thanks regards Awan

$30 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Litonshaha

Dear sir please give me a chance .i interested to your project. please check pm

$30 USD trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jhakasmax

I can do this project. because i am a regular user of facebook.

$200 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
solutionseo

Please check your Pm for my resume.

$50 USD trong 17 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0