Đã hoàn thành

5000 targeted Facebook likes

I need 5000 targeted Facebook likes to a fanpage.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: TARGETED, fanpage need likes, likes fanpage, need fanpage likes, need 5000 facebook, likes 5000, 5000, need facebook fanpage, need 5000 likes, facebook targeted, 5000 likes, fanpage facebook, targeted likes

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Gyomro, Hungary

ID dự án: #1083995

Được trao cho:

drubo999

Im interested plz check my PMB. Thnx

$200 USD trong 30 ngày
(471 Đánh Giá)
7.3

14 freelancer đang chào giá trung bình $94 cho công việc này

lancerboy1206

======== Hi, Please check PMB for more details. Thanks. ====

$200 USD trong 15 ngày
(2336 Nhận xét)
8.9
marjanahmed13

~ Will Provide Service Untill U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 7 ngày
(2282 Nhận xét)
8.4
mikechuah

Please check PMB

$30 USD trong 10 ngày
(88 Nhận xét)
7.9
RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 20 ngày
(677 Nhận xét)
7.5
mnrony

Hi,Pls check [login to view URL]

$250 USD trong 20 ngày
(105 Nhận xét)
6.5
veinbust1

pls check ur inbox

$30 USD trong 5 ngày
(24 Nhận xét)
6.0
yellowcoder32

please check pmb for details.

$30 USD trong 1 ngày
(68 Nhận xét)
6.0
webserver

HI, willing to meet the highest demanding standards of excellence in a very fast and efficient time frame,please consider. regards webserver

$150 USD trong 15 ngày
(8 Nhận xét)
5.5
haarika

Please check pmb

$50 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
nowgameover

dear sir i am ready for this porject let give me PM thanks regards Awan

$30 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Litonshaha

Dear sir please give me a chance .i interested to your project. please check pm

$30 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jhakasmax

I can do this project. because i am a regular user of facebook.

$200 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
solutionseo

Please check your Pm for my resume.

$50 USD trong 17 ngày
(0 Nhận xét)
0.0