Đang Thực Hiện

URGENT 1K facebook picture likes

URGENT need 1k facebook picture likes need it ASAP let me know if interested wont pay more than 10 USD.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: picture likes, likes need, need urgent likes, likes asap, urgent facebook, likes picture, facebook urgent, urgent likes, facebook usd

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Junction, Jamaica

Mã Dự Án: #1745351

Đã trao cho:

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$13 USD / giờ
(2266 Đánh Giá)
8.4

12 freelancer đang chào giá trung bình $15/giờ cho công việc này

swapnoduar

====pm send==

$15 USD / giờ
(637 Đánh Giá)
7.6
seomaster212

Hi sir i am ready for work kindly check pm

$30 USD / giờ
(121 Đánh Giá)
6.5
rashidaliansari

============= Will Provide U All Service Until U Satisfy 100% ================

$5 USD / giờ
(148 Đánh Giá)
6.4
forhad11

::- Please Check Your PMB -::

$10 USD / giờ
(293 Đánh Giá)
6.0
aounrizvi

=== Hello sir i am professional in this field, and ready to do your work, for more detail please check pm ====

$8 USD / giờ
(89 Đánh Giá)
5.6
sumiya555

Willing to star now.

$10 USD / giờ
(14 Đánh Giá)
3.5
Arafatroni

Ready for start..........

$6 USD / giờ
(7 Đánh Giá)
2.4
mariohorvat

I will start now if you give me a picture :D

$40 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
1.8
kamranmazhar5

send me link

$10 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
stridib

Check PMB for details.

$25 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
omorgan

I propose to do this job for $8 an hour .I possess in-depth knowledge of the internet and how it works. I'm on Facebook 24 hours a day, so this job would be perfect for me.

$8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0