Đang Thực Hiện

Urgent need 3000 Votes within 24 hours.

I need 3000 apps vote for competition

Process of vote :

[url removed, login to view] to link

[url removed, login to view] apps

3. Like page

[url removed, login to view] my name Ng siu ki

complete.

Want fast vote.

Low bid win the project.

The link

[url removed, login to view]

100% milestone payment..

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: ki , urgent votes facebook, vote facebook page, page 3000, facebook vote votes, 3000 facebook votes, vote facebook apps, hours facebook vote, facebook vote project, need win votes, 100 facebook votes, facebook vote apps, need facebook votes fast, need urgent vote facebook, urgent votes, facebook urgent, win 3000, 100 vote facebook, facebook page votes, need 100 facebook votes, fast votes, facebook vote page, payment vote, need 100 votes facebook, need facebook votes bid

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Jhelum, Pakistan

Mã Dự Án: #1743477

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

marimphil

========please check pm thanks=========

$30 USD trong 3 ngày
(24 Đánh Giá)
4.7
bestworker00

please Check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.1