Bustier top

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Strapless, zipper in the back, black, boned, bra wires, sweetheart neckline, lace and cotton. I want the cotton fabric to cover the but area and the boning, I want the lace fabric to cover the cotton fabric. the added photo is an example of how I want the bustier. Instead of a crop top, I want it to come down to just above my hips.

Thiết kế thời trang May vá Fashion Consulting Thiết kế Fabric Printing Design Mô hình thời trang Lao động phổ thông Local Job Odd Jobs Textile Design Kĩ thuật dệt may

ID dự án: #37337208

Về dự án

1 tháng trước đang mở

Địa điểm: GA, United States