Đã Đóng

Design some Fashion

designing clothes that is comfortable to wear

Kỹ năng: Thiết kế thời trang

Xem thêm: design fashion clothes, flash design fashion website, logo design fashion, fashion designing amman, design fashion myspace layouts, photoshop designing clothes, design fashion store

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Philippines

Mã Dự Án: #14815427

7 freelancer đang chào giá trung bình ₱927 cho công việc này

₱950 PHP trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.1
₱1040 PHP trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1
₱1040 PHP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₱1040 PHP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₱1040 PHP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₱660 PHP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Vita63631

Hello ! I am a professional Fashion Designer. I have more than 20 years experience in sewing. My Portfolio :https://www.freelancer.com/u/Vita63631 Relevant Skills and Experience I have strong expertise in the creatio Thêm

₱720 PHP trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0