Đã Đóng

Pattern Cutting for High Fashion Ladies Garments.

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7777 cho công việc này

sandrasader

Hi, I'm a Fashion Designer; creative, versatile and hardworking. Highly skilled in designing: sketching illustrations & graphic design. Relevant Skills and Experience Over 10 years experience in Fashion design. Fashio Thêm

₹7777 INR trong 15 ngày
(5 Nhận xét)
2.9