Đã Đóng

Womens work wear

I would like to work with a designer to create a brand of womens outdoors workwear to provide comfort and utility for women in agriculture. I sport or outdoor experience may be helpful.

Kĩ năng: Thiết kế thời trang, Brand Management, Brand Marketing, Tạo thương hiệu, Business Strategy, Content Strategy, Nhận diện thương hiệu, Marketing Strategy

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Wilber, United States

ID dự án: #32694544

10 freelancer chào giá trung bình $50/giờ cho công việc này

(234 Nhận xét)
8.3
(81 Nhận xét)
6.1
(3 Nhận xét)
5.6
(32 Nhận xét)
5.7
(5 Nhận xét)
4.9
(21 Nhận xét)
4.4
(8 Nhận xét)
4.4
(4 Nhận xét)
3.2
(0 Nhận xét)
0.0
(0 Nhận xét)
2.4