Đã đóng

Brick dwarf walls for conservatory

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là £750 - £1500 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Mô tả dự án

I am building a DIY conservatory, but I need a dwarf wall first, and I am not a bricklayer.

I am just asking for quotes at present.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online