Đã Đóng

Menjadi seorang Model

Menjadi seorang model yang handal

Kỹ năng: Mô hình thời trang

Xem thêm: model ying yang

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Surabaya, Indonesia

Mã Dự Án: #14886892

1 freelancer đang chào giá trung bình Rp6050000 cho công việc này

dyahayuu

I'm writing to you in respond to your project that you advertised recently on freelancer. I'm looking forward to hear from you soon and it would be my honor to be part your company. Here is my resume; RESUME Person Thêm

Rp6050000 IDR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0