Đã Đóng

Need a fashion model

Need a model for a photoshoot in Melbourne. A charity is launching a line of merch and apparel to raise money and awareness.

Kĩ năng: Mô hình thời trang, Nhiếp ảnh, Website Build, Quảng cáo trên Facebook, Android, Nhập liệu, Data Extraction, Fashion Consulting, Thiết kế thời trang, Fashion Writing, Lao động phổ thông, Influencer Marketing, Instagram, Instagram Ads, Instagram Marketing, iPhone, Local Job, Chỉnh sửa hình ảnh, Photo Restoration, Product Photography, Quảng bá truyền thông, Travel Ready

Địa điểm: Melbourne, Australia

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #33752397