Đang Thực Hiện

Female Virtual Personal Assistant

I need a Female Virtual Personal Assistant for me to accomplish my daily tasks.

She will have to be available on Skype in the working hours daily 6 days a week.

Kỹ năng: Giáo dục & Gia sư

Xem thêm: virtual personal, female personal, skype female, hours working days converter

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1639149

Đã trao cho:

jhome

Hired by the Employer

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0