I want to post a job for Film Crew

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Am looking to hire a Film Crew for my project next week applicant should be located in the US .Hiring the follow Crew Production Assistant on set and Production Coordinator .Having a short Film Documentary

Film Production Sản xuất video Filmmaking

ID dự án: #37484624

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở