Đã Đóng

Videographer for interview at conference in Las Vegas

For a conference in Las Vegas this weekend/next week (October 27th - 30th) I'm looking for a videographer to make a report of the conference and help conduct an interview at the conference. You will need to shoot the conference and help conduct interviews (no need to interview yourself, just set up the lighting, camera, microphones etc.) for one day (between 1 - 3 hours) during the conference.

Needs:

- Good and experienced videographer

- Needs to have microphones for interviews available

- Good lighting equipment

- 1 day of shooting

- Editing

Kĩ năng: Final Cut Pro, Hệ thống chiếu sáng, Biên tập, Biên tập video, Sản xuất video, Dịch vụ video

Địa điểm: Las Vegas, United States

Xem nhiều hơn: graphic design conference las vegas, blog writer for hire las vegas, call center for rent in las vegas, cheap videographer las vegas, chiropractic marketing representative for hire in las vegas, clothing designer for hire las vegas, digital photographers in las vegas for hire, fashion designers for hire in las vegas, freelance graphic artist with casino gaming experience for hire in las vegas, freelance photographer for hire in las vegas, freelance videographer las vegas, graphic designers for hire las vegas, have a catchy advert made for you videographer, digital illustrator in las vegas for hire, things to do in las vegas for free, aicpa conference las vegas, mortgage conference las vegas 2018, digital mortgage conference las vegas, business analyst conference las vegas, milbank conference las vegas

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Amsterdam, Netherlands

ID dự án: #21903044

1 freelancer đang chào giá trung bình $700 cho công việc này

JustJacq

Hi there, I have actually done run and gun style conference shooting at a convention and have conducted many interviews on screen for a marketing company. My background is in film production but I am mostly a freel Thêm

$700 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0