Đang Thực Hiện

Solution to Financial university assignment - repost

I need someone to solve financial assignment. Easy one. 3 tasks, related to 2 Find enclosed examples.

Kỹ năng: Tài chính, Thị trường thương mại

Xem thêm: financial markets, finance examples, markets financial, finance related easy, easy related finance, related finance, find solution, perl find wanted examples, easy university

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Santo Domingo, Dominican Republic

Mã Dự Án: #4555739

Đã trao cho:

Pigo

I am an experienced financial analyst and, since 2005, CFA Charter-holder. Please read the PM to analyse my offer

€30 EUR trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình €32 cho công việc này

itsmeathan

let me handle this. pls check your PMB.

€34 EUR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0