Đã hoàn thành

Solution to Financial university assignment - repost

Được trao cho:

Pigo

I am an experienced financial analyst and, since 2005, CFA Charter-holder. Please read the PM to analyse my offer

€30 EUR trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình €32 cho công việc này

itsmeathan

let me handle this. pls check your PMB.

€34 EUR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0