Đang Thực Hiện

Buy vs. lease financial model analysis

I need someone to build asap a "buy or lease" financial model scenario for planes.

I want the financial model to be built on Excel and I need this done by : 11.00am tomorrow EST

Kĩ năng: Tài chính, Phân tích tài chính, Excel, Financial Modeling

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Atlanta, United States

ID dự án: #34331104

Được trao cho:

(74 Đánh Giá)
6.7

2 freelancer chào giá trung bình $44/giờ cho công việc này

(0 Nhận xét)
0.0