Đã Hủy

EV Charger NEVI Formula grant funding

We are seeking an experienced grant writer for NEVI Formula funds for multiple EV Charger installation investments in Pennsylvania.

Kĩ năng: Tài chính, Viết đơn xin tài trợ, Viết bài kinh tế, Crowdfunding, Gây quỹ, Proposal Writing

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Altoona, United States

ID dự án: #34351842

6 freelancer chào giá trung bình $38/giờ cho công việc này

(100 Nhận xét)
6.8
(22 Nhận xét)
4.6
(1 Nhận xét)
3.9
(1 Nhận xét)
3.4
(1 Nhận xét)
2.8
(1 Nhận xét)
1.3