finance model -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need the expert freelancer who has great experience in finance model. Details will be discussed.

Tài chính Nghiên cứu tài chính Kế toán Phân tích tài chính Statistics

ID dự án: #36692730

Về dự án

29 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở