Đang Thực Hiện

Private project (do not bid if you are not invited)

Private project

Kỹ năng: Tài chính

Xem thêm: project finance, private finance, invited , finance project, bid private project, bid project java, bid project automation, bid project ebay, lowest unique bid project, biztalk bid project, bid project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Boston, United States

Mã Dự Án: #1036363

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

jigesh

ready to work. Thanks for opportunity sir. I will put my all efforts.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0