Đã Đóng

Professional power point for a hotel project

This involves financial projections for 10yrs and also detailed destination overview.

Kĩ năng: Tài chính, Kế toán, Nghiên cứu tài chính, Phân tích tài chính, Research Writing, Powerpoint

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #34056427

31 freelancer chào giá trung bình₹22690 cho công việc này

(503 Nhận xét)
8.4
(111 Nhận xét)
8.0
(195 Nhận xét)
7.5
(203 Nhận xét)
7.4
(196 Nhận xét)
7.2
(84 Nhận xét)
6.4
jyotililani

Hello Dear, I will help you in crafting a Compelling Presentation. I have helped people in bringing out a clear, crisp & powerful message for the objectives. I am a PROFESSIONAL DESIGNER, RESEARCHER, FINANCE EXPERT Thêm

₹12500 INR trong 8 ngày
(64 Nhận xét)
6.4
(25 Nhận xét)
5.7
(79 Nhận xét)
5.8
(44 Nhận xét)
5.5
(41 Nhận xét)
5.4
(48 Nhận xét)
5.4
(25 Nhận xét)
5.5
(37 Nhận xét)
5.5
(29 Nhận xét)
5.5
(19 Nhận xét)
5.1
(34 Nhận xét)
5.0
(13 Nhận xét)
4.1
(13 Nhận xét)
4.6
(7 Nhận xét)
4.0