Đã Đóng

Technical analysis of the financial markets -- 2

5 freelancer chào giá trung bình$9000 cho công việc này

(96 Nhận xét)
6.1
(3 Nhận xét)
2.2
irfanui

Hey, This is Mohammad Full Stack Finance, Financial Research, Accounting, Statistics and Technical Writing Developer. Your Project Title is Technical analysis of the financial markets -- 2 Right? Sure You have come to Thêm

$10000 USD trong 35 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
(0 Nhận xét)
0.0
(0 Nhận xét)
0.0