Đã Trao

Financial management May 02 2012 10:37:55

Need a business plan worth 2000 words that includes financial data of a company. I have done the introduction bit, need help with the rest.

Kỹ năng: Kế hoạch kinh doanh, Tài chính, Research Writing

Xem thêm: help financial, financial plan, data financial, business plan need done, business financial plan, business plan done, 2000 words business, business plan management, business financial done, financial plan business, may help, financial words, project management financial questions, need business plan done, management words, need help company brochure

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Guilford, United Kingdom

Mã Dự Án: #1602692

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

sdk2788

Hired by the Employer

$40 USD trong 3 ngày
(982 Đánh Giá)
8.6