Đang Thực Hiện

MT4 ALERT via SMS - EMA Cross Signal

To create a MT4 ALERT (via SMS) for EMA Cross Signal Indicator

1. EMA Cross Signal Indicator (variable input values)

2. Used on all time frames and currency pairs

3. Alert - pop-up, audio on computer, email and SMS

I already have the MT4 EMA Cross Signal Indicator. Whats required is for the ALERT to be sent to me via SMS (and the other avenues mentioned above)

Kĩ năng: Thị trường thương mại

Xem nhiều hơn: mt4 sms alert, mt4 alert, ema cross signal, mt4 alert sms, sms alert mt4, sms mt4 alert, ema cross alert sms, ema cross mt4, mt4 ema cross, cross signal alert, mt4 alert via sms, sms alert indicator mt4, ema signal mt4, ema cross alert mt4, ema mt4 sms alert, ema signal indicator mt4 email, mt4 alert ema cross, create ema cross alert, sms mt4, cross ema mt4 signal, signal financial, sms ema, ema cross sms alert, signal ema, mt4 sms alert indicator

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) #02-370, Singapore

ID dự án: #1045967

2 freelancer đang chào giá trung bình $73 cho công việc này

MarceloAptrafx

Dear Sir, Please check your PMB. Best Regards, Marcelo

$95 SGD trong 3 ngày
(9 Nhận xét)
5.1
softaa

I can do this project

$50 SGD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0