Đang Thực Hiện

work only for KarolSz

terms are agreed upon

discussion are made during last weeks

i do not why freelancer so not allow for priave work , no need to explain here everything since its private

Kỹ năng: Nghiên cứu tài chính, Research Writing

Xem thêm: freelancer private work, academic financial writing, academic writing work, need writing work, academic financial research, academic discussion writing, private academic writing, discussion academic writing, academic discussion, academic writing discussion, discussion writing, private posting freelancer, financial research freelancer, private messages freelancer, private port freelancer, weeks work, need website private membership

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Doh, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #1644161

Đã trao cho:

KarolSz

as discussed

$150 USD trong 4 ngày
(3 Đánh Giá)
3.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $147 cho công việc này

BSHAHASSOCIATES

Please see Private Message Box.

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Annia123

Could you send me more information?

$140 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0