Đang Thực Hiện

work only for KarolSz

Được trao cho:

KarolSz

as discussed

$150 USD trong 4 ngày
(3 Đánh Giá)
3.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $147 cho công việc này

BSHAHASSOCIATES

Please see Private Message Box.

$150 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Annia123

Could you send me more information?

$140 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0