Đã Hủy

personel and facility dimension of car dealerships

I want to develop a tool that enables you defining the facilities and personnel dimensions needed to cope with a car distribution market assigned

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh, Nghiên cứu tài chính, Quản lý kho hàng, Nghiên cứu thị trường

Xem thêm: defining you, a car, business car, car dimension, car business, distribution research, develop distribution, personnel, facility model needed, financial tool, list car dealerships america, car website needed, car dealerships email, car dealerships website joomla, email lists car dealerships, car dealerships emails, needed car

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bilbao, Spain

Mã Dự Án: #1022082

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

AnalysisExpert

Hi, I sent PM.

$100 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0