Đã Đóng

cần làm việc với một mentor về financial business

Job Description:

Mình đang có ý tưởng làm app nền tảng hỗ trợ mô giới và nhà cung cấp, cần một partner có thế mạnh về kỹ năng tài chính và vận hành.

Kĩ năng: Financial Sales, Business Coaching

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #23361658