Đã Đóng

FireFox add-on programmer (Linux OS)

A good reliable programmer needed to code Firefox add-ons.

Coder must show some previous Firefox add-ons work.

Firefox (Linux OS)

Kĩ năng: Firefox

Xem nhiều hơn: firefox programmer add, os, firefox, code programmer, linux firefox add, code linux, programmer linux, linux programmer, programmer 2011, work linux, programmer coder, linux coder needed, reliable programmer, add firefox, coder programmer, firefox add, firefox add programmer, programmer extension firefox, xmoov add firefox, add firefox copy excel, webservice add firefox, outsource linux programmer, web scraper add firefox, linux vtiger add dir language, add ons

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) sankt Petersburg, Russian Federation

ID dự án: #1032377

3 freelancer đang chào giá trung bình $207 cho công việc này

Ox44494D41

Hi, please check PM

$200 USD trong 14 ngày
(5 Nhận xét)
4.6
zhaozw

please check your pmb

$250 USD trong 6 ngày
(1 Nhận xét)
3.0
alexey78

Hello, could you please clarify why Linux? Do you need XPCOM module? Also see my PM

$170 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.4