Đã Đóng

Viết phần mềm

Game sẽ được chơi trên TV 50 inches dựng đứng lại theo thiết kế ở dưới, TV sẽ kết nối với thiết bị leap motion

1. Màn hình chờ theo Visual của chương trình, có nút bắt đầu ở giữa

2. Khách hàng vung tay vào nút bắt đầu, game bắt đầu, nền vẫn là Key Visual của chương trình

3. Các logo dịch vụ của Mobifone sẽ xuất hiện random từ các góc, bay và bật lại khi chạm viền màn hình

4. Khách hàng vung tay để bắt được logo 4G, sau khi logo 4G bị bắt sẽ mờ đi và trên góc phải hiện số thứ tự 1 – 2 – 3 (Logo 4G sẽ tiếp tục xuất hiện random), sau 3 lần khách hàng bắt được logo 4G, sẽ hiện lên câu “Chúc mừng bạn đã chiến thắng” trên nền Key Visual của chương trình

5. Quay về màn hình chờ

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: graphic design for t shirts in bay area, tuyển freelancer thiết kế, vi?t website h? th?ng qu?n lý kho t?n kho xu?t kho, https www freelancer com ph t butmexpid 294858 224 nszsuoljqhayjhjeopkeea 2, https www freelancer com ph t b&utm_expid 294858 224 nszsuoljqhayjhjeopkeea 2, game app coders needed unity3d c# and javascript skillsets oranjezicht, c++-game, c++ game, c++ game developers freelancers, c# game, c# game nis, C game, c game nis, c game developers freelancers, c # game

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hồ Chí Minh, Vietnam

ID dự án: #11857463