Đã Hủy

Làm vài mô hình 3D

Tôi cần một mẫu 3D của một thứ gì đó.

Kĩ năng: Tạo hình 3D, Kiến trúc xây dựng, Thiết kế đồ họa, Tìm nguồn cung ứng, Dịch vụ video

ID dự án: #15399153