Đã hoàn thành

fix bug as discussed

as discussed..

....

....

....

....

....

..............

....

....

....

.....

....

....

...

....

.

.....

.....

Kỹ năng: CSS, HTML, Javascript, PHP

Xem thêm: fix bug, technoeye, internet explorer padding bug fix, zen bug fix, bug fix php programs, system bug fix php, ie6 bug fix css, easy php login bug fix, bug fix firefox internet explorer css, internet explorer css bug fix, bug fix joomla, discussed

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #5169728

Đã trao cho:

Topstar

Hired by the Employer

$10 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.7