Đã Trao

fix iphone source code

hi

i worked on iphone app and i have small problem with core data i don't success to do it myself it's with relationship one to many i need only that you fix the code of the core data and that all what i need

Kỹ năng: iPhone

Xem thêm: you fix, fix iphone app, problem iphone, small problem fix, need source code, fix app, source code app, core data source code, fix iphone code, fix iphone, small source code, code source, fix source code, data app source code, data app code iphone, iphone core data, iphone app fix, iphone app core data, source code app iphone, iphone app relationship, core data iphone, code t, fstream iphone code source, iphone app, source code slideshow iphone

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Haifa, Israel

Mã Dự Án: #1664667

1 freelancer đang chào giá trung bình $5 cho công việc này

RafeSume

Hired by the Employer

$5 USD / giờ
(101 Đánh Giá)
5.2