Đang Thực Hiện

fix links, easy job, I have no time for it

Hello, I need some links fixed/set up on [url removed, login to view] I need someone to go through it and make the link consistent. super easy job, I just have no time for it... The links at the bottom need to match [url removed, login to view] I also need the 2 affiliate links on the left fixed on all the pages...

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: super job, make up job, job it, job com, i job, c# job, affiliate job, job c, job, it, easy, easy fix, easy c, easy 2, C easy, someone fix, fix match, bottom, left, super easy job

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Boston, United States

ID dự án: #3962

Được trao cho:

free2fly

Just for a review.

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.6

2 freelancer chào giá trung bình$20 cho công việc này

szasuke

no problem, can do.

$20 USD trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
0.6