Đã Hủy

FIX PLESK 7

some one to fix plesk 7 problem for windows

--- PHP is missing from plesk? but IT STILL WORKS!!!!!! php is running fine.

--- you'll need to use remote desktop connection. i only want people that are experienced!!!

see attachment

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: you fix, works people, Plesk, missing people, ll, attachment, problem fix, windows fix, use remote desktop connection, sexymilan, fix need, remote desktop connection, problem connection, need fix php, experienced people, plesk problem, desktop remote php, php remote desktop, missing, plesk fix

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Texas, United States

ID dự án: #8642

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

gurjar

See PMB ... Gurjar

$20 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
3.3