Đang Thực Hiện

Fix Website Bugs and Add On

Please refer to the attachment for the buglist update and add on

Kỹ năng: CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: add on, website bugs, bruhome, add update panel trigger, add update widgets wordpress, mysql add update delete, fix website please

Về Bên Thuê:
( 102 nhận xét ) Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

Mã Dự Án: #1605183

Đã trao cho:

whitestardev

Hired by the Employer

$180 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
5.1