Đã hoàn thành

Fix Website Bugs and Add On

Please refer to the attachment for the buglist update and add on

Kỹ năng: CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: fix website, add on, website bugs, bruhome, add update child row magento, 1452 add update child row magento, add update panel trigger, add update widgets wordpress, php mysql add update delete, mysql add update delete, php mysql upload csv add update database, fix website please

Về Bên Thuê:
( 102 nhận xét ) Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

Mã Dự Án: #1605183

Đã trao cho:

whitestardev

Hired by the Employer

$180 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
5.1