Đã hoàn thành

flash metronon and tuner

Được trao cho:

lrsperanza

Sorry for the delay in placing a bid

$60 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
2.6

5 freelancer đang chào giá trung bình $71 cho công việc này

amirlay

Hi! I am definitely the guy you are looking for. Please check your PMB. Thanks!

$85 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
2.5
decato0110

hi, please check pmb

$30 USD trong 0 ngày
(3 Nhận xét)
2.0
jaybaba

i am interested for do this work. please check your pmb.

$150 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
noamyoungerm

I Am an Excellent flash developer and will create the best Metronome.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0