Đã hoàn thành

interactive flash quiz with lines

The attached SWF-File in the ZIP-File "[login to view URL]" should be rebuilt, because we don´t have the FLA anymore.

All stuff (images, texts, quiz-solutions, specs) you can find in the ZIP-File.

Decompiler are not accepted.

Deadline is ASAP.

Kĩ năng: ActionScript, Adobe Flash

Xem nhiều hơn: interactive flash rom menu, simple interactive flash, flash quiz presentation, create flash quiz text file, interactive flash map, interactive flash christmas cards, create interactive flash, interactive flash projects, interactive flash charts, flash quiz, send flash quiz results email, interactive flash widgets, interactive flash website, interactive flash, interactive flash banners, interactive flash program, flash quiz game, interactive flash street map, flash quiz game database, interactive flash xml quiz

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Cologne, Germany

ID dự án: #4844769

Được trao cho:

sohi7

Hi, this is my job

$40 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
2.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $145 cho công việc này

jabaz007

lets do it...

$250 USD trong 5 ngày
(167 Nhận xét)
6.6