Đã hoàn thành

Flash live stream viewer

Hi,

i would like to have live stream player. i have 4 different source from ip camera.

i want to put live flash player to my website.

demo source codes below

RTSP MPEG4 stream: rtsp://[url removed, login to view]

RTSP MJPEG stream: rtsp://[url removed, login to view]

HTTP MPEG4 stream: [url removed, login to view]

HTTP MJPEG stream: [url removed, login to view]

HTTP ASF stream: [url removed, login to view]

HTTP snapshot image: [url removed, login to view]

i will need 2 different size of player

640x480

170x126

also i want to get xml file to change source code for the nex time if we change our ip number.

please let me know time/price

Kĩ năng: ActionScript, Adobe Flash, Sản xuất hoạt họa

Xem nhiều hơn: 10 animation price, flash rtsp stream, flash stream viewer, get flash player 10, we stream, stream, player for live stream, IP camera, camera ip, av, asf, camera viewer source code, flash player http live stream, rtsp player source code, camera source code, rtsp stream camera, flash player live, flash live player, source code camera, 2012 rtsp stream, rtsp demo, http live stream, rtsp mpeg4, image player flash, live stream camera

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Antalya, Turkey

ID dự án: #1632237

Được trao cho:

sugengMulyono

please see pm, yhank

$80 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
3.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $290 cho công việc này

jagaro

I am happy to serve you..

$500 USD trong 10 ngày
(82 Nhận xét)
6.4