Đã hoàn thành

151511 Add item to menu - Flash

I just need to add one more item to the menu and to scoot it up a little so that it doesnt look all bunchy.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: add item flash menu, item, little flash menu, flash add menu item, add menu, scoot, menu item, menu flash

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Portland, United States

ID dự án: #1897691

Được trao cho:

Atmorizer

No i will do it.

$10 USD trong 0 ngày
(26 Đánh Giá)
3.7