Đã hoàn thành

138165 Changes in Flash Banner

We need some changes in the flash banner attached:

- resize it to 196px height x 605px width

- delete frames related to christmas and rearrange timeline properly.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: christmas banner, banner resize, timeline banner, banner timeline, width banner, frames flash banner, resize height width, resize flash banner flash, flash banner frames, banner flash frames, banner changes, resize banner flash, flash resize banner, flash resize, need flash banner, christmas flash banner, flash banner resize, flash christmas banner, changes flash, banner flash resize, delete flash, resize flash, resize banner, flash delete, christmas banner flash

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Rio de Janeiro, Brazil

ID dự án: #1884339

Được trao cho:

lolote4563

Can do it right now!

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0