Đã hoàn thành

124712 Convert quicktime mov to flash

I simply need someone to convert a MOV file to a good quality FLV for streaming on our website. We're using Flash Video Player to play the clips.

Fast turnaround (less than 1 day) required, and really the whole job should take you less than ten minutes. Many thanks in advance!

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: flash video streaming, ten minutes, convert video using, flash player streaming, flv player streaming, quicktime video website, advance video player, job ten video, mov flash, flash clips, convert video flash, streaming flash video, player streaming flash, minutes flash video, fast video streaming, mov player, flv player website, fast flash streaming, turnaround flash, flash file quality, quality convert mov flv, job using flash, video clips job, streaming flv video, play video flash streaming player

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1870878

Được trao cho:

artist2082

Hi, please see pmb, thank you : )

$15 USD trong 1 ngày
(448 Đánh Giá)
6.9