Đang Thực Hiện

Dice file source

I need someone to go here, purchase this and give me the fla files.

[url removed, login to view]

I need this urgent so that i can implement and edit to be used.

I'll pay $30 after i get the files of that with no problem, it's just i don't want to waste time on coding that myself.

Thanks!

Kỹ năng: ActionScript, Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem thêm: source coding, anything go, file source, pay file, fla source, activeden flash, neliobuchadas, flash dice source, edit flash source file, edit flash fla files, edit fla files flash, dice flash source, activeden, fla files source, edit file fla, file implement, file edit, flash dice, fla file edit, edit file, dice flash, file fla edit, fla file, greetings flash source file, exe source file converter

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Foros de Almada, Portugal

Mã Dự Án: #1081971

Đã trao cho:

dasilva1

please check pm thanks

$36 AUD trong 0 ngày
(82 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

honestworkers

Check PMB please

$30 AUD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0