Đã hoàn thành

126840 Edit flash file (.swf)

I'm looking for a prgrammer who can edit a very short .swf file. I just need to change the background color from white to black.

Must be able to work with the .swf file as I don't have a .fla file.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: i need a prgrammer, edit background white, change background color fla, background file, background flash fla, flash background fla, fla change background color, background fla flash, fla black background, swf edit, edit flash swf file, background color change fla, background swf, Background edit, white background edit, black background flash, swf file edit, flash fla background color, fla file change, fla file background, color change fla, fla background, change fla background, change fla background color, change background color fla file

Về Bên Thuê:
( 85 nhận xét ) Montego Bay, Jamaica

ID dự án: #1873008

Được trao cho:

thebigbossplus

Please check PMB.

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0