Đã hoàn thành

128375 Flash Animation

Flash Animation of a person digging sand pile at a beach scene to find treasure. Camera is at ground level. And then it will change the camera view.

Please provide samples to select. Thanks

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: find animation person, find animation, Treasure, flash/animation, beach scene flash animation, camera person, beach scene, person camera, animation view, person beach, scene scene animation flash, person find flash, flash level, person flash animation, change animation flash, scene flash animation, animation scene, animation flash sand, digging, flash camera, sand animation, flash scene, animation person, flash animation sand, camera flash

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét )

ID dự án: #1874543

Được trao cho:

pinky

:)

$75 USD trong 3 ngày
(661 Đánh Giá)
7.8